SISTE VERSJON 9 – HMS
Internkontrollrutiner ligger nå ute

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollrutiner) krever at hvert boligselskap skal ha utarbeidet et system for kontroll av bestemte områder av sikkerhetsmessig betydning for beboerne. Disse kontrollsystemene skal dokumenteres skriftlig. Her finner siste versjon av HMS dokument med tilhørende sjekkskjemaer.

KJØP HER!

Avsagt kjennelse / dom Nyheter Nyttig info

Drenering rundt tilbygg kan være borettslagets ansvar

Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom (referanse LB-2023-4831 i lovdata) der det ble fastslått at borettslaget hadde ansvar for å besørge og bekoste mangelfull utbedring av dreneringen rundt et tilbygg som en tidligere andelseier hadde oppført. Utbedring av slik drenering var omfatt av borettslagets restvedlikeholdsplikt etter borettslagsloven § 5-12. Borettslagsloven [...]

Les mer her

HVORFOR SKAL JEG BLI ABONNENT?

Med 1 års abonnement i Boligstyret får du full tilgang til alle dokumenter og maler som Boligstyret.no til en hver tid legger ut. Det være seg oppdatert HMS versjon, vedtekter, husordensregler, maler for årsmøter, mislighold, styreinstrukser, ulike nyttige bestillingsskjemaer og kontrakter osv.
Noen enkle dokumenter som HMS Internkontrollrutiner og mislighold kan kjøpes separat. Resten av det som finnes i Boligstyret.no er først tilgjengelig når du er abonnent.

BLI ABONNENT

NYTTIGE NYHETER

Her prøver vi å ha relevante nyheter innen styrearbeid og boligstyring.

SE ALLE NYHETER
Drenering rundt tilbygg kan være borettslagets ansvar

Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom (referanse LB-2023-4831 i lovdata) der det ble fastslått at [...]

Les mer
Tolkning av vedtekter i Boligselskaper

Borgarting lagmannsrett (referanse LB-2023-4831) har avsagt dom i en sak der et borettslag ble dømt [...]

Les mer
KJØPERS MANGELSKRAV VED KJØP AV SEKSJON I EIERSEKSJONSSAMEIE

Men som sameiet har vedlikeholdsansvar for. I en sak med lovdatareferanse LB-2023-2434 måtte lagmannsretten ta [...]

Les mer
Avtaler i strid med lov er ikke automatisk ugyldig

Eierseksjonsloven og borettslagsloven er ufravikelig med mindre noe annet fremgår av den enkelte lovbestemmelsen. Det [...]

Les mer
Vedtektene kan fastsette vilkår for tiltak

Vedtektene i et boligselskap kan inneholde krav til forhåndsamtykke for forandringer som berører fellesareal. Det [...]

Les mer

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Så får du oppdateringer på lovendringer, vedtak, nyttig info og når noe nytt blir tilgjenngelig på boligstyret.no.
Alt dette kan være til hjelp med styrearbeidet ditt fremover.