NYTTIGE Juridiske NYHETER

Her legger vi ut relevante juridiske nyheter innen styrearbeid og boligstyring.

SE ALLE NYHETER
Erstatningsansvar mot styremedlemmer i boligselskaper

Den som i egenskap av å være styremedlem forsettlig eller uaktsomt volder tap under utførelsen [...]

Les mer
Godkjenning av kjøper som ny andelseier i borettslag

Et styre i et borettslag må ha «sakleg grunn» for å nekte en kjøper av en [...]

Les mer
Kan styret bli bundet av passivitet eller konkludent adferd

Når en seksjonseier i et eierseksjonssameie eller en andelseier i et borettslag retter en henvendelse [...]

Les mer

SISTE VERSJON 10.0 – HMS
Internkontrollrutiner ligger nå ute

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollrutiner) krever at hvert boligselskap skal ha utarbeidet et system for kontroll av bestemte områder av sikkerhetsmessig betydning for beboerne. Disse kontrollsystemene skal dokumenteres skriftlig. Her finner siste versjon av HMS dokument med tilhørende sjekkskjemaer.

KJØP HER!

HVORFOR SKAL JEG BLI ABONNENT?

Med 1 års abonnement i Boligstyret får du full tilgang til alle dokumenter og maler som Boligstyret.no til en hver tid legger ut. Det være seg oppdatert HMS versjon, vedtekter, husordensregler, maler for årsmøter, mislighold, styreinstrukser, ulike nyttige bestillingsskjemaer og kontrakter osv.
Noen enkle dokumenter som HMS Internkontrollrutiner og mislighold kan kjøpes separat. Resten av det som finnes i Boligstyret.no er først tilgjengelig når du er abonnent.

BLI ABONNENT

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Så får du oppdateringer på lovendringer, vedtak, nyttig info og når noe nytt blir tilgjenngelig på boligstyret.no.
Alt dette kan være til hjelp med styrearbeidet ditt fremover.