SISTE VERSJON 9 – HMS
Internkontrollrutiner ligger nå ute

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollrutiner) krever at hvert boligselskap skal ha utarbeidet et system for kontroll av bestemte områder av sikkerhetsmessig betydning for beboerne. Disse kontrollsystemene skal dokumenteres skriftlig. Her finner siste versjon av HMS dokument med tilhørende sjekkskjemaer.

KJØP HER!

Nyheter Nyttig info

Erstatningsansvar for styremedlemmer

Styremedlemmer i boligaksjeselskap, borettslag og eierseksjonssameier kan bli erstatningsansvarlig for feil og unnlatelser som styremedlemmer. Borettslagsloven § 12-1 og aksjeloven § 17-1 har bestemmelser om erstatningsansvar i slike tilfeller, men det har ikke eierseksjonsloven. Rettspraksis stadfester at ansvaret for styremedlemmer i eierseksjonssameier etter eierseksjonsloven bør bedømmes tilsvarende som for borettslag. [...]

Les mer her

HVORFOR SKAL JEG BLI ABONNENT?

Med 1 års abonnement i Boligstyret får du full tilgang til alle dokumenter og maler som Boligstyret.no til en hver tid legger ut. Det være seg oppdatert HMS versjon, vedtekter, husordensregler, maler for årsmøter, mislighold, styreinstrukser, ulike nyttige bestillingsskjemaer og kontrakter osv.
Noen enkle dokumenter som HMS Internkontrollrutiner og mislighold kan kjøpes separat. Resten av det som finnes i Boligstyret.no er først tilgjengelig når du er abonnent.

BLI ABONNENT

NYTTIGE NYHETER

Her prøver vi å ha relevante nyheter innen styrearbeid og boligstyring.

SE ALLE NYHETER
Erstatningsansvar for styremedlemmer

Styremedlemmer i boligaksjeselskap, borettslag og eierseksjonssameier kan bli erstatningsansvarlig for feil og unnlatelser som styremedlemmer. [...]

Les mer
Rettigheter til en tilleggsdel i et eierseksjonssameie

I et eierseksjonssameie kan vi dele alt areal inn i tre typer: seksjon, tilleggsdel til [...]

Les mer
Jordskifteretten kan ikke dele opp eierseksjonssameier

Hålogaland Lagmannsrett har behandlet en sak som gjaldt jordskifterettens myndighet til å avgjøre tvister i [...]

Les mer
Betydningen av mangler ved innkalling til generalforsamling

Kommunal- og distriksdepartementet avga 29. juni 2022 en uttalelse (sak 22/4189-2) om krav til godkjenning [...]

Les mer
Virkningen av utsettelse av ordinær generalforsamling

Kommunal- og distriksdepartementet avga 6. mai 2020 en uttalelse om utsettelse av ordinær generalforsamling innvirker [...]

Les mer

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Så får du oppdateringer på lovendringer, vedtak, nyttig info og når noe nytt blir tilgjenngelig på boligstyret.no.
Alt dette kan være til hjelp med styrearbeidet ditt fremover.