ANSVARET FOR VINDUER OG YTTERDØRER – VEDLIKEHOLD, REPARASJON OG UTSKIFTING

I boligselskaper har andelseieren i borettslag og seksjonseieren i eierseksjonssameier ansvaret for vedlikehold av vinduer og ytterdører i tilknytning til sin leilighet. Dette ansvaret omfatter reparasjon av vinduene, men det er sameiet som har ansvaret for utskifting av vinduer og ytterdører. Det blir da viktig å avgjøre hva som er reparasjon og på hvilke vilkår utskifting kan skje.

I forarbeidene til den nye eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra og med 1. januar 2018 er det angitt at dersom vinduet eller ytterdøren kan bringes tilbake til samme utseende og tilstand på en teknisk og økonomisk forsvarlig måte kan en eier ikke kreve at sameiet skal vedta utskifting. I tillegg kommer at sameiets rett til utskifting hindrer at en eier foretar endringer som innebærer fasadeendring. Dette omfatter mer enn det som krever søknad til plan- og bygningsetaten.

Plan- og bygningsloven bygger på at endring av bygningens karakter kan gjennomføres uten søknad, mens større endringer krever søknad. Vedlikeholdsreglene i boliglovene har altså andre grenser. Dersom en reparasjon eller utskifting vil endre det visuelle inntrykket av fellesarelene er det et tiltak som sameiet skal stå for.