Category Archives: Avsagt kjennelse / dom

Krav til forsvarlig avsending av meddelelser

Rettspraksis stadfester at enhver melding skal sendes på forsvarlig måte. Det er tilstrekkelig at brev [...]

Bestemmelser om prisregulering i borettslag

Høyesterett har i en nylig avsagt dom enda en gang nektet å erklære en bestemmelse [...]

Dom om utligning av fellesutgifter.

Dommen gjaldt direkte et eierseksjonssameiet, men avgjørelsen er gyldig for alle typer boligselskaper. Det følger [...]