Category Archives: Rettspraksis

Godkjenning av ny andelseier i borettslag

I sak med lovdatareferanse LG-2023-175842 hadde ikke styret i et borettslag godkjent en kjøper av [...]

Andels- og seksjonseiers ansvar for opprinnelige bygningsmangler som oppdages under utførelse av egne endringstiltak

En andelseier i et borettslag eller seksjonseier i et eierseksjonssameie kan ikke gjennomføre endringstiltak på [...]

Endringer i avhendingslova fra 1. januar 2021 – forbudt mot “AS IS” klausuler

En selger av fast eiendom skal ikke lenger kunne ta alminnelige forbehold (innta «as is»-klausuler) [...]

Bedre muligheter i eierseksjonssameier til å nå frem med sak for jordskifteretten

Jordskifteretten har kompetanse til å behandle tvister om bruk av uteareal i eierseksjonssameier. I jordskifteloven [...]

Boligselskapenes muligheter til å gi partshjelp i et søksmål

Et boligselskap kan erklære «partshjelp» i en sak som står til behandling for en domstol [...]

Jordskifteretten kan fastsette regler …..

JORDSKIFTERETTEN KAN FASTSETTE REGLER OM BRUK AV UTEAREAL I EIERSEKSJONSSAMEIER Den nye jordskifteloven trådte i [...]

Vilkår for å sende pålegg om salg

VILKÅR FOR Å SENDE PÅLEGG OM SALG AT DET VESENTLIGE MISLIGHOLDET FORTSETTER ETTER AT DET [...]

Strenge vilkår for å tvangsfravike fremleietakere

Både i borettslagsloven og eierseksjonssloven er det tatt inn regler med vilkår for å begjære [...]

Forretningsførerens myndighet

Forretningsførerens myndighet til å sende pålegg om salg ved vesentlig mislighold. Styret i et boligselskap [...]

Krav til forsvarlig avsending av meddelelser

Rettspraksis stadfester at enhver melding skal sendes på forsvarlig måte. Det er tilstrekkelig at brev [...]