Category Archives: Styrearbeid

Erstatningsansvar mot styremedlemmer i boligselskaper

Den som i egenskap av å være styremedlem forsettlig eller uaktsomt volder tap under utførelsen [...]

Godkjenning av kjøper som ny andelseier i borettslag

Et styre i et borettslag må ha «sakleg grunn» for å nekte en kjøper av en [...]

Godkjenning av ny andelseier i borettslag

I sak med lovdatareferanse LG-2023-175842 hadde ikke styret i et borettslag godkjent en kjøper av [...]

Inhabilitet i små eierseksjonssameier

Inhabilitet ved årsmøte i eierseksjonssameier reguleres i eierseksjonsloven § 48. Habilitetsreglene er mindre strenge enn de [...]

Mindretallsvernet ved overdragelse av fellesareal

Et vedtak kan være i strid med reglene om mindretallsvern i eierseksjonsloven § 40. Etter annet [...]

Virkningen av saksbehandlingsfeilI

Virkningen av feil ved innkallingen til et årsmøte i et eierseksjonssameie eller et borettslag er [...]

Skattespørsmål ved salg av fellesareal i et eierseksjonssameie.

Et eierseksjonssameie lignes etter bruttometoden. Det innebære at sameiet ikke er eget skattesubjekt. Det er [...]

Sjikane mot styremedlemmer ved bruk av Facebookgrupper

Styremedlemmer i boligselskaper kan oppleve at eiere og beboere legger ut meldinger i private facebook [...]

Krav til innkalling til generalforsamling i borettslag

I borettslagsloven § 7-7 1.ledd fremgår det at «innkallinga skal dei sakene som skal behandlast, [...]

Lån fra borettslag til andelseiere

Det hender at styret gir andelseiere lån slik at andelseieren blir i stand til å [...]