Category Archives: Styrearbeid

Sjikane mot styremedlemmer ved bruk av Facebookgrupper

Styremedlemmer i boligselskaper kan oppleve at eiere og beboere legger ut meldinger i private facebook [...]

Krav til innkalling til generalforsamling i borettslag

I borettslagsloven § 7-7 1.ledd fremgår det at «innkallinga skal dei sakene som skal behandlast, [...]

Lån fra borettslag til andelseiere

Det hender at styret gir andelseiere lån slik at andelseieren blir i stand til å [...]

Digitalt eller fysisk generalforsamling og årsmøte

Styret kan tilsikte at en generalforsamling i et borettslag eller et årsmøte i et eierseksjonssameie [...]

Krav til avholdelse av avstemming på årsmøte og generalforsamling

Avstemningen på et årsmøte i et eierseksjonssameie eller en generalforsamling i et borettslag og boligaksjeselskap [...]

Ny forskrift om unntak fra reglene om fysisk oppmøte til årsmøte og generalforsamling

Midlertidig forskrift 8. april 2020 nr. 734 om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling [...]

Kostnad for etablering av infrastruktur for El-billading

Når boligselskapet skal etablere infrastruktur for lading av kjøretøy må styret ikke bare tenke på [...]

Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper. Utgave nr. 4 av Dag Stadheim.

Alle boligselskaper skal ha et styre som forvalter den daglige driften. De som blir valgt [...]

Boligselskapet kan bli bundet dersom styret eller styremedlemmer går ut over sine fullmakter

Høyesterett har avgjort et spørsmål som gjaldt to nabosameier (lovdatareferanse HR-2015-1109-A). Saken gjaldt gyldigheten av [...]

Strenge krav til avvikende fordeling av fellesutgifter fordi en eier ikke har nytte av et tiltak

Det er svært sjelden høyesterett behandler boligrettslige spørsmål, men nå har høyesterett behandlet en sak [...]