Category Archives: Styrearbeid

Skattespørsmål ved salg av fellesareal i et eierseksjonssameie.

Et eierseksjonssameie lignes etter bruttometoden. Det innebære at sameiet ikke er eget skattesubjekt. Det er [...]

Sjikane mot styremedlemmer ved bruk av Facebookgrupper

Styremedlemmer i boligselskaper kan oppleve at eiere og beboere legger ut meldinger i private facebook [...]

Krav til innkalling til generalforsamling i borettslag

I borettslagsloven § 7-7 1.ledd fremgår det at «innkallinga skal dei sakene som skal behandlast, [...]

Lån fra borettslag til andelseiere

Det hender at styret gir andelseiere lån slik at andelseieren blir i stand til å [...]

Digitalt eller fysisk generalforsamling og årsmøte

Styret kan tilsikte at en generalforsamling i et borettslag eller et årsmøte i et eierseksjonssameie [...]

Krav til avholdelse av avstemming på årsmøte og generalforsamling

Avstemningen på et årsmøte i et eierseksjonssameie eller en generalforsamling i et borettslag og boligaksjeselskap [...]

Ny forskrift om unntak fra reglene om fysisk oppmøte til årsmøte og generalforsamling

Midlertidig forskrift 8. april 2020 nr. 734 om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling [...]

Kostnad for etablering av infrastruktur for El-billading

Når boligselskapet skal etablere infrastruktur for lading av kjøretøy må styret ikke bare tenke på [...]

Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper. Utgave nr. 4 av Dag Stadheim.

Alle boligselskaper skal ha et styre som forvalter den daglige driften. De som blir valgt [...]

Boligselskapet kan bli bundet dersom styret eller styremedlemmer går ut over sine fullmakter

Høyesterett har avgjort et spørsmål som gjaldt to nabosameier (lovdatareferanse HR-2015-1109-A). Saken gjaldt gyldigheten av [...]