Category Archives: Vedtekt

LOVBESTEMT KRAV OM VEDTEKTSBESTEMMELSE FOR FUNKSJONSHEMMEDES RETTIGHETER TIL PARKERING

I den nye eierseksjonsloven av 2017 som nå har trådt i kraft er det tatt [...]

Adgang til å bestemme fellesstrøm for lading av El-biler og annet

I mange boligselskaper er det ikke aktuelt å opprette egne ladestasjoner, men vurdere muligheten for [...]

Ansvar for balkonger, terrasser, veranda og lignende

I mange boligselskaper er det ønskelig at de eiere som har tilgang på balkong, terrasse [...]

Nøkler til sameiets låssystem

Vedtektene er det viktigste rettslige og praktiske styringsinstrumentet som styret har. Det er erfaringsmessig lettere [...]

Brannsikkerhet

Av en eller annen grunn har vi ikke hatt tradisjon for å ta inn bestemmelser [...]

Meldeplikt for skader

I tilknytning til vedtektsbestemmelse om erstatningsansvar kan vedtektene ha en bestemmelse om plikt for eier [...]

Erstatningsansvar

Vedtektene kan inneholde en bestemmelse som fastslår at boligselskapet kan kreve erstatning, egenandel ved forsikringsdekning [...]

Bruksformål

Endring av bruksformål for en leilighet krever to tredjedels flertall på et sameiermøte eller generalforsamling [...]

Fysisk råderett

Vedtektene bør ha en bestemmelse som fastslår hvilke begrensninger som gjelder for beboerens faktiske råderett. [...]

Juridisk person som eier

Styret, forretningsfører og andre kan erfaringsmessig ha vanskeligheter med å finne ut hvor og hvem [...]