Styret har bare rett til å fastsette ”vanlige” husordensregler

I mange vedtekter er det fatsatt at styret har myndighet til å fatsette og endre husordensregler. Husordensreglene skal bare inneholde praktiske utdypninger av generelle adferdsnormer.
De generelle reglen skal stå i vedtektene. Det er verd å merke seg at styret bare har kompetanse til å fastsette «vanlige» ordensregler. Det er altså ikke mulig å lage gyldige ordensregler som strider mot det som må antas å være vanlig på tilsvarende steder.
Blir styret for strengt og for kreativt vil generalforsamlingen og sameiermøtet selvfølgelig kunne overprøve styret, og en eier kan også få ordensreglene prøvet.