Helse, miljø og sikkerhet – Internkontrollrutiner ver. 10.0 (Ett års tilgang)

kr 3.990,00 inkl.MVA

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollrutiner) krever at hvert boligselskap skal ha utarbeidet et system for kontroll av bestemte områder av sikkerhetsmessig betydning for beboerne. Disse kontrollsystemene skal dokumenteres skriftlig. Dette dokumentet inneholder rutinene for internkontroll som skal gjelde i vårt boligselskap.

Du får tilgang til dokumentet som nettsider med alle emner og nedlasting av tilhørende skjemaer. Selve dokumentet for internkontroll dokumentet kan også lastes ned som et Microsoft Word-dokument som kan fylles ut digitalt, arkiveres og/eller skrives ut. Det samme gjelder de enkelte skjemaer og sjekklister som ligger ved under kapittel. Disse tar du inn i internkontroll dokumentet i den utstrekning behovet i ditt boligselskap tilsier det.

Helse, miljø og sikkerhet – Internkontrollrutiner ver. 10.0 (Ett års tilgang)