Helse, miljø og sikkerhet – Internkontrollrutiner versjon 8.0

kr 2.490,00 inkl.MVA

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollrutiner) krever at hvert boligselskap skal ha utarbeidet et system for kontroll av bestemte områder av sikkerhetsmessig betydning for beboerne. Disse kontrollsystemene skal dokumenteres skriftlig. Dette dokumentet inneholder rutinenen for internkontroll som skal gjelde i vårt boligselskap.

Selve malen for internkontrolldokumentet kan lastes ned som et pdf-dokument som kan fylles ut digitalt, arkiveres og/eller skrives ut. For dette formålet skal du benytte Acrobat Reader som er et program som kan lastes ned fra adobe.no GRATIS. Det samme gjelder de enkelte skjemaer og sjekklister. Disse tar du inn i internkontrolldokumentet i den utstrekning behovet i ditt boligselskap tilsier det.