Mislighold rettledningsdokument

kr 2.450,00 inkl.MVA

I dette dokumentet behandler vi rutiner for behandling av saker om mislighold. Vi behandler saker om betalingsmislighold og saker om faktisk mislighold hver for seg.
I dette dokumentet vises hvordan man går frem i slike saker og det viser eksempler på mislighold dokumenter.

Mislighold rettledningsdokument