2. STYREMEDLEMMER

2.1  STYRET

Under følger en liste over styremedlemmene og deres funksjonstid.

Dette er et skjema som kan brukes som oversikt og redigeres når endringer skjer.
Klikk på skjemaet under og last ned dokumentet og skjemaet finner du også på side 11. i HMS hoved dokument.