Advokat Dag Stadheim har bidratt med juridisk kompetanse og En Idé AS med kurs og verbal/visuell kommunikasjon slik at vi kan tilby produkter som styret kan benytte i det daglige styrearbeidet, til å lage varige rutiner og til å øke egen kompetanse.

Dag Stadheim er advokat og økonom. Han er partner i SVP Advokatene. Han har mer enn 25 års erfaring som advokat og rådgiver i saker gjeldende boligrett og fast eiendom for øvrig. Han har drevet kursvirksomhet for styremedlemmer i boligselskaper, forvaltere, advokater og andre.

Send oss en melding så tar vi kontakt.
    captcha