Nyttige nyheter

Her legger vi ut nyheter vi synes er viktige for dere som driver med styrearbeid og boligstyring.
Det omfatter resyme av avgjørelser fra domstolene og uttalelser fra departement som kan være av interesse.

Tolkning av vedtekter i Boligselskaper

Borgarting lagmannsrett (referanse LB-2023-4831) har avsagt dom i en sak der et borettslag ble dømt [...]

Les mer
KJØPERS MANGELSKRAV VED KJØP AV SEKSJON I EIERSEKSJONSSAMEIE

Men som sameiet har vedlikeholdsansvar for. I en sak med lovdatareferanse LB-2023-2434 måtte lagmannsretten ta [...]

Les mer