Nyttige nyheter

Her legger vi ut nyheter vi synes er viktige for dere som driver med styrearbeid og boligstyring.
Det omfatter resyme av avgjørelser fra domstolene og uttalelser fra departement som kan være av interesse.

Rettigheter til en tilleggsdel i et eierseksjonssameie

I et eierseksjonssameie kan vi dele alt areal inn i tre typer: seksjon, tilleggsdel til [...]

Les mer
Jordskifteretten kan ikke dele opp eierseksjonssameier

Hålogaland Lagmannsrett har behandlet en sak som gjaldt jordskifterettens myndighet til å avgjøre tvister i [...]

Les mer