Nyttige nyheter

Her legger vi ut nyheter vi synes er viktige for dere som driver med styrearbeid og boligstyring.
Det omfatter resyme av avgjørelser fra domstolene og uttalelser fra departement som kan være av interesse.