Sakskostnader i søksmål som fellesutgift

Sakskostnader ved et søksmål fra eller mot boligselskapet vil være fellesutgifter dersom sakskostnadene er pådratt for å ivareta boligselskapets behov for å få løst en sak av stor felles økonomisk interesse (dom med lovdatareferanse RG-2008-363). Dette gjelder selv om boligselskapet ikke blir tilkjent sakskostnader eller det viser seg at det er umulig å inndrive sakskostnader som en motpart er idømt. Det er et vilkår at sakens sluttresultat gjelder felles interesse. Dersom noen eiere ikke kan få noen nytte av resultatet kan det foreligge grunnlag for at kostnadene skal forledes blant de eiere som har nytte av sluttresultatet (dom med lovdatareferanse LG-2015-150216).