Bruksformål

Tilbake til vedtekter

Endring av bruksformål for en leilighet krever to tredjedels flertall på et sameiermøte eller generalforsamling og det kan da være hensiktsmessig at vedtektene fastslår hvilket bruksformål bruksenheten kan benyttes til, for eksempel at bruksenheten bare må benyttes til fastsatt formål. Det kan enten være boligformål eller næringsformål. Vedtektene kan også spesifisere i hvilken utstrekning det er mulig å benytte bruksenheten til et annet formål i tillegg til det formålet som er fastsatt, for eksempel om det er mulig å benytte en boligenhet til legevirksomhet.

En bestemmelse om bruksformål kan for eksempel ta utgangspunkt i følgende ordlyd:

Bruksformål
Bruksenhetene kan bare benyttes til fastsatt formål. Bruksenheten kan bare benyttes til annet formål dersom fastsatt formål fortsatt er hovedformålet med bruksenheten.