COVID 19 – Koronatiltak i boligselskaper – styrets ansvar for fellesarealer

Verken eierseksjonsloven eller borettslagsloven har regler som direkte regulerer hva boligselskaper må utføre av smitteverntiltak, men det følger av regler i de samme lovene om styrets driftsansvar, at det er styret som er ansvarlig for å sikre at det blir iverksatt tilstrekkelige smittevernstiltak.  Styret skal sørge for at forvaltningen av sameiets anliggender er i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet. Det må også omfatte anbefalinger fra myndighetene om smittevernstiltak. Styret må gjøre seg kjent med gjeldende reguleringer og anbefalinger fra helsemyndighetene og deretter se over hvilke tiltak som må/bør gjennomføres. I samsvar med dette må styret være ansvarlig for å sikre at det settes opp tilstrekkelig med informasjonsplakater og at det gjennomføres tilstrekkelig og forsvarlig renhold av smitteflater på fellesareal slik som postkasser, dørhåndtak, håndløpere, heisknapper og lekeapparater. Der svært mange ferdes kan det også være aktuelt med antibac ved innganger. Forsømmer styret dette, vil dette kunne være i strid med styrets ansvar etter loven. I de tilfeller eksterne aktører gjennomfører renholdet, må styret sørge for å tydeliggjøre overfor disse hva som forventes, og be om redegjørelse for de tiltak de vil iverksette. Styret har trolig ikke rett til å kreve informasjon om hvem som er syke eller sitter i karantene. Boligselskapene som har felles vaskeri og lignende bør vurdere tiltak der. Folkehelseinstituttet (FHI) skiller mellom råd til alle, råd til personer i hjemmekarantene (friske, men som har høyere risiko for å bli syke) og råd til personer i hjemmeisolasjon (syke). De som er smittet skal orienteres om at de

  • ikke skal bruke heis
  • ikke skal bruke fellesarealer
  • ikke skal bruke fellesvaskerier, boder og lignende areal

Personer med påvist covid-19 skal holde seg hjemme og skal ikke bruke fellesarealer i det hele tatt. Dette gjelder også for fellesvaskerier i kjellere, å ta heis eller gå i egne boder i fellesområdene. De som er i hjemmekarantene og som er friske personer uten symptomer som for eksempel de som er i karantene etter utenlandsreise eller kontakt med en smittet

  • kan bruke fellesarealer
  • kan bruke fellesvaskerier og lignende og
  • kan ta heis

når ingen andre er der.
Men: Alle skal overholde alle avstandskrav.