ETABLERING AV LADESTASJON FOR LADBARE BILER

Etablering av ladestasjoner for ladbare biler kan enten skje ved at boligselskapet etablerer slike eller at boligselskapet tillater at den enkelte eier etablerer slike. Det er fra og med 2018 lovfestet at en seksjonseier med samtykke fra styret kan anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.
I litteratur er det hevdet at denne bestemmelsen nærmest gir en ubetinget rett til å etablere slike ladestasjoner. Det er på ingen måte riktig. Det er generalforsamlingen og sameiermøte som avgjør om fellesmidler skal benyttes til dette. En eier har ikke rett til å etablere ladepunkt på sin parkeringsplass uten samtykke fra styret. Ingen har noen ubetinget rett til å benytte fellesstrøm til eget formål. Styret kan ha mange forskjellige grunner til å nekte etablering av en slik ladestasjon. Det er for eksempel tilfelle dersom det gjelder begrensninger i strømkapasiteten dersom alle eierne i boligselskapet skulle ønske en slik ladestasjon. Ingen har krav på at boligselskapet øker strømkapasiteten. Det gjelder ikke noe «førstemann til mølla»-prinsipp.