DET ER IKKE ADGANG TIL Å ILEGGE GEBYR VED UNNLATT DELTAGELSE PÅ DUGNAD

Det har ikke vært tvilsomt at det ikke er anledning til å ilegge gebyr mot den som ikke deltar på dugnad. I forarbeidene til eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra 1. januar 2018 er dette uttrykkelig uttalt. Årsaken til dette er at det ikke er adgang til å pålegge noen arbeidsplikt i boligselskaper.