Juridisk person som eier

Styret, forretningsfører og andre kan erfaringsmessig ha vanskeligheter med å finne ut hvor og hvem man skal rette henvendelser til når selskaper, kommuner, organisasjoner og andre juridiske personer eier en andel, aksje eller seksjon. Vedtektene kan benyttes til å klargjøre at disse skal utpeke en fysisk person som kan ta i mot meldinger fra slike eiere.

En bestemmelse om slike forhold kan foreksempel ta utgangspunkt i følgende ordlyd:

Juridisk person som eier
Seksjonseier som er juridisk person skal utpeke en fysisk person som fullmektig som kan ta i mot meldinger fra den juridiske personen.