Lov om digitale årsmøter

I pressen skrives det stadig om lov om digitale årsmøter. Forslaget om at denne loven skal bli permanent er enda ikke behandlet.

Den midlertidige loven om adgang til å avholde digitale årsmøter  er derimot forlenget frem til 1. november 2020. Denne loven gir forlenget frist for avholdelse av årsmøter/generalforsamlinger og egne regler med unntak fra kravene til fysisk årsmøte i borettslag og eierseksjonssameier.