Mer om fordeling av fellesutgifter etter nytte i eierseksjonssameier

En eier har rett til å kreve at felleskostnader fordeles etter nytte eller forbruk dersom det foreligger særlige grunner for dette. At fordeling etter nytte eller forbruk kan anses å være mer rettferdig, er i seg selv ikke tilstrekkelig. Begrepet nytte må vurderes både i forhold til den betydningen en drifts- og vedlikeholdskostnad har og i forhold til nytten av en bygningsdel i seg selv. Forutsetningen for avvikende fordeling må være at det dreier seg om en ikke ubetydelig kostnad etter forholdene i boligselskapet der den faktiske nytten for de aktuelle eierne er svært forskjellig, slik at det er klart rimelig å fravike den eksisterende fordelingsnøkkel. Vilkårene i avtaleloven § 36 om urimelige avtaler eller bestemmelsene om mindretallsvern må være til stede. Boligselskapet kan også ha rett til å fordele en kostnad etter nytte med grunnlag i fast praksis for dette i boligselskapet. Fordeling etter nytte vil da skje med grunnlag i at alle har akseptert dette, jf dom inntatt i lovdata med referanse LB-2018-183680.