SEKSJONSEIER HAR ANSVAR FOR TIDLIGERE EIERES FORSØMMELSER

I borettslagsloven, men ikke i eierseksjonsloven har vi hatt en bestemmelse om at en ny andelseier er ansvarlig for tidligere andelseieres forsømmelser. Vi får nå lovbestemt det samme ansvaret i § 32 siste ledd i eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra 1. januar 2018. Etter et eierskifte har en ny seksjonseier plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og ustkifting, selv om dette vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.

Dette gjelder bare forhold ved bruksenheten og ikke forhold som gjelder fellesareal. Når loven og forarbeidene presisere dette på denne måten blir det spørsmål om dette ansvaret omfatter forhold ved fellesareal som den enkelte har bruksrett til. Det avhenger av hvordan begrepet “bruksenheten” skal forstås og det problematiseres i en annen nyhetsmelding.

En ny seksjonseier er etter loven § 34 nest siste ledd likevel ikke ansvarlig for tap som skyldes mangelfullt vedlikehold den tidligere eieren skulle ha utført.
Den nye eieren er med andre ord bare ansvarlig for tap som skyldes eget manglende vedlikehold.

Det bli nå enda viktigere for den som ønsker å kjøpe en seksjon i et eierseksjonssameie å undersøke på forhånd om det kan foreligge noe slikt ansvar, Etter vårt skjønn bør også meglere merke seg den nye regelen.