Ansvar for røykvarsler i borettslag, eierseksjonssameier og boligaksjeselskap

Kommunaldepartementet har i en uttalelse 9. september 2021 i sak 20/4177-2 endelig stadfestet ansvaret for vedlikehold av røykvarslere i leiligheter. Seksjonseieren, andelseieren og aksjonæren er ansvarlig for å vedlikeholde røykvarsler, jf eierseksjonsloven § 32 andre ledd bokstav c og borettslagsloven § 5-12 2.ledd som omfatter vedlikehold av apparater. Dersom røykvarslere i bruksenheten er seriekoblet ved ledninger som går gjennom bruksenheten og/eller til felles røykvarslersystem plassert på fellesområder, vil sameiet ha plikt til å vedlikeholde slike ledninger, jf eierseksjonsloven § 33 2. ledd  og borettslagsloven § 5-17 2.ledd som gjelder vedlikehold av installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som ledninger.