Åpningstider for næringsdrivende i boligselskaper

I mange borettslag og sameier har vedtektene eller husordensreglene bestemmelser om når det skal være stille i bruksenhetene, for eksempel mellom 23-07. Dette er ikke en bestemmelse som uten videre vil få anvendelse overfor en virksomhet som etter vanlig praksis eller for eksempel skjenkebevilling, har rett til å ha åpent til andre tider. Det kan for eksempel gjelde restauranter i kombinerte boligselskaper. Frostating lagmannsrett uttalte i alle fall i en sak (lovdatareferanse LF-2016-64903) som gjaldt en tapasrestaurant i Orkanger sentrum at en slik bestemmelse ikke var avgjørende for deres åpningstider. Åpningstidene måtte relateres til åpningstidene for tilsvarende restaurantvirksomhet (LF-2016-64903).