Betydningen av mangler ved innkalling til generalforsamling

Kommunal- og distriksdepartementet avga 29. juni 2022 en uttalelse (sak 22/4189-2) om krav til godkjenning av innkalling til generalforsamling borettslag. Departementet uttalte spørsmålet om godkjenning av innkalling til en generalforsamling er begrenset til å vurdere om innkallingen er sendt i styret navn, om innholdskravene er oppfylt, om innkallingen er sendt til alle som skulle innkalles, på den måten som er påkrevd etter loven og borettslagets vedtekter og om innkallingsfristen er overholdt. Det er bare dersom disse kravene ikke er overholdt at møtet må avsluttes og styret må innkalle til ny generalforsamling.

De samme hensyn gjør seg gjeldende i eierseksjonssameie