Borettslagsandel kan knyttes til en hybel

Borettslagsloven har ikke regler om minstekrav til borettslagsboliger slik som eierseksjonsloven har. Dermed vil matrikkelføringsreglene gi den nedre grensen for hvilke boligenheter som kan godkjennes som andelsleilighet. Hybel kan defineres som et rom med en egen inngang beregnet for eller flere personer, som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen bolig, jf. punkt 6.1.6. i føringsinstruks for matrikkelen. I samsvar med dette har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sluttet seg til at det ikke kan legges til grunn strengere kvalitetskrav til borettslagsboliger for å tildeles bruksenhetsnummer enn det som følger av matrikkelforskriften og føringsinstruksen. Dette må forstås slik at det lovlig kan knyttes andeler til enheter som ikke inneholder kjøkken og bad, jf. dep uttalelse ref. 21/2769 datert 16. august 2021.