Inngrep i fellesareal!

Fritt frem for andelseiere til å gjøre inngrep i fellesareal i en leilighet i borettslag så lenge det ikke volder felleskapet ulempe eller skade

Den 30. juni opplyste vi at Frostating lagmannsrett 14. juni 2021 avsa en oppsiktsvekkende dom i sak 20-142213ASD-FROS som stadfester at en andelseier i borettslag står fritt til å endre fellesareal i en leilighet i borettslag så lenge inngrepet ikke volder skade eller ulempe for felleskapet. Det kan innebære store endringer i en leilighet. I det konkret tilfellet gjaldt det flytting av rominndelingen ved blant annet å lage en større åpning i en bærevegg. Saken har fått lovdatareferanse LF-2020-142213.