Endringer i avhendingslova fra 1. januar 2021 – forbudt mot “AS IS” klausuler

En selger av fast eiendom skal ikke lenger kunne ta alminnelige forbehold (innta «as is»-klausuler) ved forbrukerkjøp. I en ny bestemmelse i avhendingslova § 3-9 heter det at ved forbrukerkjøp har «som han er»-forbehold og lignende allmenne forbehold ingen virkning. De samme gjelder for forbehold som ikke er spesifiserte nok til å kunne virke inn på vurderingen kjøperen gjør av eiendommen. Det avgjørende er nå avhendingslova § 3-3 frøste ledd hvor det heter at eiendommen har en mangel dersom eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen kan forvente ut fra blant annet eiendommens type, alder og synlige tilstand.

Ved vurderingen av hvilken forventning en kjøper kan ha til eiendommen skal

 • Avvik vurderes ut fra objektive forventbare kriterier
 • En gammel bolig, må forventes å være av dårligere stand enn en ny bolig
 • En bolig som står værutsatt til, vil være mer slitt enn en bolig som står beskyttet
 • Faglig kunnskap hos kjøperen
 • Byggeform
 • Materialbruk
 • Hav den har vært benyttet til
 • Hvem den har vært benyttet av; voksne, barn..
 • Synlig slitasje
 • Tekniske krav fra byggeår
 • Pris, men høy kjøpesum trenger ikke medføre krav om høy standard, dersom det er beliggenheten kjøperen betaler for