Brannsikkerhet

Tilbake til vedtekter

Av en eller annen grunn har vi ikke hatt tradisjon for å ta inn bestemmelser om brannsikkerhet i vedtektene. Vedtektene har for eksempel tradisjonelt gjerne hatt detaljbestemmelser om ro og orden i leilighetene, men ikke regler om brannsikkerhet i leilighetene. Alle boligselskaper har plikt til å etablere HMS-internkontrollrutiner og i den forbindelse kan det være viktig å ta inn de regler som blir vedtatt om brannsikkerhet i vedtektene.

En bestemmelse om brannsikkerhet kan for eksempel ta utgangspunkt i følgene ordlyd:

Brannsikkerhet
Eier er ansvarlig for at det forefinnes funksjonsdyktig røkvarsler og brannslokningutstyr i bruksenheten. Seksjonseier er ansvarlig for at dette er i forskriftsmessig stand. Styret har anledning til å foreta periodisk kontroll av at funksjonsdyktig røkvarsler og brannslokningsutstyr forefinnes i bruksenheten.

Det er ikke tillatt å røyke verken på fellesareal inne eller ute. Grilling kan bare skje med elektrisk grill.