Brannsikring av bruksenheter

Vedtektene bør stadfeste at eier og beboere er ansvarlig for at bruksenheten har nødvendige røykvarslere og brannvarsler og at disse er i forskriftsmessig stand.

En bestemmelse om slike forhold kan foreksempel ta utgangspunkt i følgende ordlyd:

Brannsikring av bruksenheter
Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten til enhver tid har røykvarsler og brannslukningsapparat og at dette er i forskriftsmessig stand. Røykvarslere og brannslukningsapparat kan ikke fjernes fra bruksenheten. Det innebærer vesentlig mislighold å ikke overholde bestemmelser i sameiets brannverninstruks.