Bruk og oppbevaring av propan i en leilighet

Det er lovlig å lagre propan inntil 2 x 11 kg. flasker med propan. Flaskene skal ikke lagres i kjeller, på loft eller i garasjeanlegg og det er uttalt at friluft, på terrasse eller veranda, er akseptable lagringssteder. Det synes likevel ikke å foreligge noe forbud mot lagring inne i en leilighet.

Det stilles andre krav til bruk av propan enn til oppbevaring av propan. Det synes heller ikke å foreligge noe forbud mot å installere og bruke gasskomfyr i en leilighet. Forutsetningen er at denne installeres og benyttes i samsvar med forutsetningene. Gasskomfyrene leveres med tennsikring slik at når det ikke er flamme på ovnen, skal gassen stoppe. Det er også sikkerhetsventil på gassflasken. Det bør også installeres gassalarm og lekkasjetester som varsler en eventuell lekkasje.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har sammen med gasselskapene utarbeidet grunnleggende regler for bruk av gass (benevnt gassvettregler):
1. Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft.
2. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
3. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.
4. Finn eventuelle lekkasje snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.
5. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.
6. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.
7. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.
8. Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandleren foreta kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.
9. Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil om

Styret må vurdere om det er grunnlag  for å vedta regler i vedtektene eller husordensreglene om oppbevaring og bruk av propan.