BYA og BRA

I det praktiske liv blir ofte betegnelsene BYA og BRA benyttet. For eksempel kan det i boligselskaper bli tale om eiendommens BYA er eller vil bli oversteget ved en utbygging av fellesarealet. Det kan være greit å vite hva forkortelsene betyr:

BRA: Bruksareal, bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940

BYA: Bebygd areal, bebygd areal bestemmes av den horisontale projeksjonen av bygningens utvendige dimensjoner på terreng (fotavtrykket)