Dyrehold

Dyrehold er et annet område som ofte er gjenstand for skarpe meningsutvekslinger. Styret skaper seg arbeidsro dersom sameiermøtet og generalforsamlingen avgjør hvilke regler for dyrehold som skal gjelde og at vedtektene beskriver disse. Det kan med andre ord vedtektsfestes om dyrehold er tillatt uten styrets forutgående skriftlige dispensasjon og hvilke vilkår som skal gjelde for dispensasjon. Vi har ufravikelige lovregler som fastslår at styret i bestemte tilfeller er forpliktet til å gi dispensasjon. Det vedlagte forslaget bygger på at det er mulig å vedta forbud mot dyrehold, men angir også de tilfeller der styret er forpliktet til å gi dispensasjon:

En bestemmelse om slike forhold kan foreksempel ta utgangspunkt i følgende ordlyd:

Dyrehold
Dyrehold er ikke tillatt uten styrets forutgående skriftlige dispensasjon. Dispensasjon kan bare gis dersom seksjonseieren kan dokumentere gode grunner for dyrehold og at dyreholdet ikke kan være egnet til å være til ulempe eller sjenanse for andre seksjonseiere, andre brukere av leiligheter i sameiet eller sameiet. Alminnelige velferdshensyn er ikke tilstrekkelig god grunn.