EKSEMPLER PÅ TILTAK SOM KAN FINANSIERES VED FELLESKOSTNADER I EIERSEKSJONSSAMEIER

I forarbeidene til eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra 1. januar 2018 er det nevnt noen eksempler på tiltak som må kunne beskrives som felles tiltak som kan kreves finansiert som felleskostnader. Det kan omfatte opparbeidelse av parkeringsanlegg, lekeplasser og sykkelstativ.

Dette må anses som gjeldende rett også i dag, men det er nyttig at forarbeidene presiserer at det er uten betydning for plikten til å betale sin andel at noen eiere ikke har behov for å bruke slike anlegg. Det er nok at dette er tiltak som etter sin art og over tid vil kunne komme alle seksjoner til gode.