ENERETT TIL BRUK AV DELER AV FELLESAREAL I EIERSEKSJONSSAMEIER

I forarbeidene til eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra 1. januar 2018 gir komiteen i sin innstilling uttrykk for at reglene om enerett til bruk av deler av fellesareal som fremgår av loven § 25 kan åpne for at en grupppe av beboere kan etablere parkeringsanlegg, heis, velhus, trimlokaler, lekeplasser, sykkelstativ og annet. Denne gruppen av seksjonseiere må da besørge og bekoste tiltaket.

Ved opphør av bruksretten vil tiltaket tilfalle sameiet uten noe vederlag med mindre dette blir vedtektsfestet ved stiftelse av bruksretten. Det blir da opp til den som skal få bruksretten å vurdere om varigheten av bruksretten forsvare investeringen.