KORTTIDSUTLEIE

Som meddelt i en annen nyhetsmelding er det ikke tatt inn bestemmelser om adgang til korttidsutleie i eierseksjonsloven av 2017. I den nye lovens forarbeider er det likevel gitt en slags definisjon av hva som menes med korttidsutleie. Korttidsutleie er beskrevet som seksjoner som eieren ikke bruker selv, men som benyttes til hyppig korttidsutleie gjennom Airbnb eller lignende.