MIDLERTIDIG ENERETT FOR EN SEKSJONSEIER TIL FELLESAREAL I EIERSEKSJONSSAMEIER

I den någjeldende eierseksjonsloven av 1997 er det adgang til å gi en seksjonseier midlertidig bruksrett til en del av fellesarealet. Dette fremgår av lovens § 19 femte ledd. Dagens lov angir imidlertid ikke hvor lenge en slik midlertidig enerett kan fastsettes for. Denne regelen er videreført i den nye eierseksjonsloven av 2017 av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra 1. Januar 2018, men den nye loven bestemmer at en slik midlertidig enerett skal være begrenset til 30 år. Dette vil bli beskrevet i en annen nyhetsmelding.