HYBLIFISERING

Som meddelt i en annen nyhetsmelding er det ikke tatt inn bestemmelser om adgang til hyblifisering i eierseksjonsloven av 2017. I den nye lovens forarbeider er det likevel gitt en slags definisjon av hva som menes med hyblifisering som kan benyttes. Hyblifisering er beskrevet som næringsmessig ombygging av boligseksjoner til en rekke hybler med et antall beboere som boligen ikke har vært bygget for.