En eier kan møte sammen med sin fullmektig på årsmøte og i generalforsamling

En andelseier i et borettslag, aksjonær i et boligaksjeselskap og en seksjonseier i et eierseksjonsselskap kan gi fullmakt til en person til å møte, uttale seg og avgi stemme på generalforsamling og årsmøte. I OBOS-Magasinet Bolig og Miljø (nr.2 for 2022) blir det opplyst at en andelseier i et borettslag ikke kan møte sammen med sin fullmektig. Eierne kan ikke møte opp dersom fullmektigen møter. Dette må være feil. I kommentarutgaven til eierseksjonsloven av Christan Fredrik Wyller (som var med på forberedelsen av den någjeldende og tidligere eierseksjonsloven) er det motsatte uttalt; en eier kan møte sammen med sin fullmektig. Dette kan være meget hensiktsmessig når eieren har fremmet et forslag som det kan bli strid om. Fullmektigen som gjerne er sakkyndig, uttaler seg for å overtale de øvrige stemmeberettigede og avgir i tillegg stemme. Eieren kan også selv uttale seg. En fullmaktsgiver kan når som helt trekke tilbake en fullmakt og det vil ikke være mulig dersom fullmaktsgiveren ikke kan møte sammen med fullmektigen. Dersom fullmaktsforholdet skulle bli bestridt vil bestridt kan eieren selv hevde sine rettigheter. En rådgiver kan ha en annen funksjon dette i generalforsamlingen eller årsmøtet. Rådgiveren kan være der for å avgi en begrenset fagkyndig uttalelse, ikke for å vurder den boligrettslige betydningen av uttalelsen slik som en fullmektig kan gjøre.