«FALSK» kameraovervåkning i boligselskaper

Reglene for kameraovervåkning gjelder også for skilting av kameraovervåkning som ikke finner sted eller oppsetting av kamera som ikke er i bruk (dummyanlegg), jf. personopplysningsloven § 31. Begrunnelsen for dette er at det er følelsen av å bli overvåket som krenker personvernet. Vilkårene for adgang til kameraovervåkning er beskrevet på datatilsynet.no