Digitalt eller fysisk generalforsamling og årsmøte

Styret kan tilsikte at en generalforsamling i et borettslag eller et årsmøte i et eierseksjonssameie kan avholdes som et digitalt møte, men minst to seksjonseiere, som til sammen har minst ti prosent av stemmene, kan kreve at en generalforsamling eller et årsmøte gjennomføres som et fysisk møte, jf borettslagsloven § 7-4 4.ldd og eierseksjonsloven § 41 2.ledd. Når styret har vedtatt at møtet skal avholdes som et fysisk møte er det ikke anledning til å kreve at det skal avholdes som et digitalt møte. Reglene gjelder både for ekstraordinære årsmøter og generalforsamlinger. Reglene er ufravikelige slik at det ikke er adgang til å endre disse reglene i vedtekter, jf Prop  81 L (2020-2021) s.20.