HUSSTANDSMEDLEMMER KAN MØTE PÅ ÅRSMØTER

Den nye eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra 1. januar 2018 stadfester i § 46 at ektefelle, samboer eller at annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede og til å uttale seg på sameiermøter. Denne retten har altså ikke ektefeller og husstandsmedlemmer av eier av næringsseksjoner og reglen gjelder uten hensyn til om husstandsmedlemmet er myndig.