I DEN NYE EIERSEKSJONSLOVEN BENYTTES UTTRYKKET “ÅRSMØTE” OM ALLE SAMEIERMØTER

I samsvar med gjeldende eierseksjonslov av 1997 omtales sameiermøtene som ordinære sameiermøter og ekstraordinære sameiermøter. Det ordinære sameiermøtet er det møtet som må avholdes hvert år og som derfor kalles årsmøte. Alle andre sameiermøter benevnes gjerne ekstraordinære sameiermøter.

I den nye eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra 1. januar 2017 blir alle sameiermøter benevnt årsmøte. Lovens § 41 omhandler det ordinære årsmøtet og lovens § 41 omhandler det ekstraordinære årsmøtet. Betegnelsen ekstraordinært årsmøte har en meningsløs språklig betydning, men det er viktig å forstå at også alle andre sameiermøter enn det tradisjonelle årsmøtet heretter skal betegnes som årsmøter.