IKRAFTTREDEN AV NY LOV OM EIERSEKSJONER

I tiden fremover skal vi i nyhetsmeldinger beskrive endringer som den nye loven innfører.

Stortinget har vedtatt ny lov om eierseksjoner; lov av 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at den nye loven skal tre i kraft fra 1. januar 2018. Det gjelder med unntak av § 9 som først skal tre i kraft fra 1. juli 2018. Det betyr at hele loven trer i kraft fra 1. januar 2018, bortsett fra at regelen om rett til å kreve seksjonering i små sameier som først skal tre i kraft fra 1. juli 2018.