SÆRREGLER I EIEREKSJONSSAMEIER MED TO SEKSJONER

I den nye eierseksjonsloven av 2017 som trer i kraft fra 1. januar 2018 er det tatt inn en regel i §§ 38 og 39 om at i et sameie med to seksjoner kan en seksjonseier fremsette krav om fravikelse eller pålegg om salg direkte overfor den andre seksjonseieren.

Det er ikke lenger noe krav om at det er styret skal behandle eller fremsette slike krav i slike sameier. Når styret skulle avgjøre dette blokkerte bare den utsatte seksjonseieren vedtaket. Den nye regelen gjør at det i praksis er mulig å fremsette krav om fravikelse og pålegg om salg i slike sameier.