REGLENE OM KJØPERETT I EIERSEKSJONSSAMEIER ER FJERNET

Etter någjeldende lov har leieboer på nærmere vilkår kjøperett til den boligen vedkommende leier i eiendom som skal seksjoneres. Denne kjøperetten gir rett til erverv med 20% “rabatt”. Disse reglene er ikke videreført i eierseksjonsloven av 2017 som trer i kraft 1. Januar 2018. Det skal ikke lenger gjelde noen regler om kjøperett for leieboere.