Kommune og visse andre juridiske personer kan erverve ubegrenset med boligseksjoner

Kommune og visse andre juridiske personer kan erverve ubegrenset med boligseksjoner dersom noe annet ikke er vedtektsfestet.

Hovedregelen i eierseksjonssameier er at ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner. Eierseksjonsloven unntar imidlertid visse erververe fra denne begrensningen. Det følger av eierseksjonsloven § 22 at
–          stat,
–          fylkeskommuner,
–          kommuner,
–          selskap som har til formål å skaffe boliger og som ledes og kontrolleres av en av stat, fylkeskommune eller kommune
–          stiftelser som er opprettet av stat, fylkeskommune eller kommune og som har til formål å skaffe boliger
–          stiftelser, selskap, institusjon og andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune og som har til formål å skaffe boliger til vanskeligstilte,

kan erverve så mange boligseksjoner de ønsker. Med tilslutning fra alle seksjonseieren kan det fastsettes begrensninger i vedtektene i retten for disse til å erverve boliger. Selv om det vedtas slike vedtektsbestemmelser kan disse bestemte juridiske personer eie inntil 10% eller minst 1 av boligenhetene i boligselskapet.

Lindesnes Avis behandlet 25. april 2014 en slik sak der styret i et eierseksjonssameie trodde at begrensningene til erverv av 10% gjaldt uten at det var inntatt noen begrensninger i vedtektene. Det var altså feil. Dersom styret eller eiere ønsker å innføre en slik begrensning må det altså  tas inn en bestemmelse om det i vedtektene.