Lovebestemmelse om rett til bruk av fellesareal kan omfatte rett til bygningsmessige tiltak

Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom der det ble avgjort at en seksjonseier i en tomannsbolig som var organisert som et eierseksjonssameie kunne installere en løfteplattform i en eksisterende heissjakt. Dette var i samsvar med eierseksjonsloven § 25. I den bestemmelsen heter det at en seksjonseier har rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Fellesarealene må likevel ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. Dommen viser at retten til å «bruke» fellesarealene også kan omfatte bygningsmessige tiltak på fellesarealene (lovdatareferanse LB-2020-104080-2).