Ny versjon av Internkontrollsystem Versjon 8

Internkontrollsystem HMS versjon 8 er nå klar for nedlastning og kjøp på våre netssider.
Fra 20. juli 2018 ble det lovpålagt å behandle personvernopplysninger etter personvernforordningen GDPR. I denne nye versjonen har vi tatt med et nytt kapitel om GDPR – personvernlovopplysninger. Det er også lagt inn et nytt kapitel om etablering og drift av ladbare biler.