Omdanning av borettslag til eierseksjonsameie

Det er forbudt å eie mer enn to boligseksjoner i et eierseksjonssameie, jf eierseksjonsloven § 22 tredje ledd. Forbudet retter seg mot å erverve og ikke mot å eie. Det betyr at det er lov å eie flere enn to seksjoner når eiendommen første gang seksjoneres. En utbygger som skal stå for oppføringen av boligen kan for eksempel eie alle boligene i sameiet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avgitt en uttalelse (komm. dep. utt. datert 8.12.2016 i sak 16/506-2) hvor departementet legger til grunn at en omdanning fra borettslag til eierseksjonssameie hvor andelseieren i borettslaget blir seksjonseier i eierseksjonssameiet, ikke er å betrakte som erverv etter eierseksjonsloven § 22 tredje ledd. Det betyr at dersom noen eide flere andeler i borettslaget kan dette videreføres i eierseksjonssameiet. I utgangspunktet skal borettslaget eies av fysiske personer som bare kan eie en andel, men det gjelder unntak fra denne regelen. Også i borettslag kan en utbygger som skal stå for oppføringen eie alle boligene i borettslaget, jf borettslagsloven § 2-12. Likeledes kan en kreditor eie flere andeler når det er nødvendig for å berge sitt krav, jf borettslagsloven § 4-2.